Blokovska roba - NCR blokovi

Blokovska roba - NCR blokovi

NCR blok je vrsta bloka koji se tiska se na samokopirajućem papiru što omogućuje da se rukopis kopira na jedan ili više listova koji su ispod. Najčešće se koristi na terenu prilikom izdavanja robe ili usluga kada jedna kopija ostaje kod stranke, a ostale služe kao evidencija za računovodstvo. Najčešći NCR blokovi koji se koriste su otpremnice, narudžbenice, teretni listovi, radni nalozi...

Opseg blokova je 100 listova, orginal + jedna kopija. Blok je perforiran, uljepljen i klaman, a po potrebi i pojedinačno numeriran.

Dostupni formati su A4 i A5.