Tisak i dizajn plakata

Tisak i dizajn plakata

Plakat se izrađuje na većem formatu papira koji se lijepi na zid, stup ili pano, a može služiti u različite svrhe i biti različitih veličina. Najčešće služi u promotivne svrhe kao što su oni na kojima se prikazuje neki proizvod ili najavljuje nadolazeći javni događaj, kao što je npr. utakmica, koncert, predstava ili prikazivanje filma.